فراوری در سنگ آبان

مراحل فراوری سنگ در کارخانه

1- تخلیه و بارگیری توسط جرثقیل

فعالیت اصلی در این مرحله تخلیه کردن کوپ از روی ماشین و قراردادن آن روی واگن میباشد، کوپ تخلیه شده سپس توسط وینچ به زیر قله بر یا اره هدایت می شود .

2-برش توسط قله بر یا اره (برش اولیه)

سنگ قرار داده شده روی واگن بر روی ریل هایی حرکت کرده و به زیر قله بر یا اره بر میرود و برش کوپ انجام میگیرد. برای قله بر ارتفاع سنگ اندازه گیری و عمق برش روی آن تعیین می شود تا برش های بعدی دارای عرض مورد نظر باشند و در برش آخر ضایعات حداقل گردد ولی برای اره بر، محدودیت برش عمقی وجود ندارد لذا تعیین عمق برش اول وجود ندارد، یعنی فقط یکبار به زیر اره برده می شود و پس از اتمام برش خارج و ورق ها تخلیه میگردد . قله بر و اره بر قلب واحد فرآوری است و کارخانه داران حساسیت زیادی روی آن دارند، در واقع میتوان آن را گلوگاه تولید دانست .

3-برشهای طولی و عرضی

طولی بر: برش طولی سنگ را به عهده دارد و ضایعات دو طرف برش را می گیرد و عرض سنگ تولیدی در این بخش معلوم می شود .

کله بر: برش عرضی سنگ را انجام میدهد و بهترین طول برای سنگ معلوم می شود .

شکسته بر: سنگ های شکسته شده در جریان تولید در این بخش در اندازه های مناسب قواره می شود .

چهل بر: برای تولید بیشتر و عدم شکستگی گاهی کوپ بر روی قله بر با قطر 40 سانتیمتر بریده می شود و آنگاه دو طرفش ساییده می شود و از وسط باز میگردد .

بیست بر: بیست بر همان کار چهل بر را با سنگ های 15 و 20 سانتیمتر انجام میدهد و معمولا بیست بر را به گونهای می سازند که عمل سایش و از وسط باز کردن همزمان صورت می پذیرد. یعنی از یک طرف سنگ 4 سانتی متری صیقلی قرار داده می شود و و از طرف دیگر سنگ صیقلی شده 2 سانتیمتری خارج می شود .

4- ساب و صیقل کاری

فعالیت اصلی در این مرحله سایش و براق کردن سنگ تولیدی میباشد. سنگ های سالم توسط ساب های اتوماتیک و سنگ های ناسالم توسط ساب های دستی صیقل داده می شود .

5-برش پلاک ها به ابعاد نهایی

بعد از برش طولی و زدن کله پلاک ها آنها را توسط دستگاه فرز به ابعاد مورد نظر در می آورند. این ابعاد میتواند مطابق با نظر مشتری تعیین گردد یا به ابعاد متدوال در بازار در آید. این مرحله از کار در واحدهای تولیدی مدرن به صورت اتوماتیک و در واحدهای غیر مدرن با دست انجام می گیرد .

6-اندازه کردن ضخامت (سنگ زنی احتمالی)

    هدف از انجام این کار رسیدن به ضخامت نهایی است. در این مرحله از تولید، ضخامت های اضافی از مقدار استاندارد گرفته می شود .

7-پخ زنی و پرداخت کاری محیطی

در این مرحله عملیات زیر صورت می گیرد :

الف: پخ زدن دولبه نخستین

ب: چرخش 180 درجه پلاک

ج: پخ زدن دو لبه پایینی باقیمانده

د: اندازه کردن طول و عرض پلاک

ه: ایجاد شیارهایی در پشت سنگ

8-دسته بندی، ترمیم و شستشو

در این مرحله محصول تولید شده بر حسب کیفیت، رنگ و اندازه از هم تفکیک و قطعاتی که نیاز به ترمیم (چسب کاری و یا بتونه کاری) دارند، روی آنها عملیات لازم انجام شده و بعد از ترمیم، شستشو و خشک گشته و در پایان کار بر اساس نوع درجه ای که دارند تفکیک و در قسمت های مجزا بسته بندی میشوند .

9- بسته بندی

در صورت صدور به خارج از کشور، محصولات تولیدی در جعبه یا پالت های مناسب بسته بندی و برای بارگیری و ارسال آماده میشوند .

10- جابجایی سنگ در کارخانه

در مورد جابجایی سنگ بریده شده در سالن سنگبری، شرایط کار نامساعد و پرت کار بسیار زیاد است که در حال حاضر چنانچه از وسایل چرخدار با کف لاستیکی برای جابجایی سنگ استفاده شود میتوان امیدوار بود که ضایعات کم شود. در حالی که در کشورهای دارای صنعت پیشرفته سنگبری اکثرا از رولر، ترولی، جرثقیل سقفی و آرم کرین و صفحه برگردان اسلب در سالن های سنگبری استفاده می نمایند که تاثیر زیادی بر سرعت عمل و سلامت سنگ دارد .