چگونه و در کجا چه سنگی بکار ببریم

خصوصیات اصلی عملیات ساختمانی با سنگ

این مبانی كه ضامن ساخت بنا با كیفیت بهتر خواهد بود عبارتند از:

  • در هنگام بنائی باید سنگ را ابتدا مرطوب كرده و سپس از آن استفاده نمود.
  • سنگ ها بصورت كله و راسته باید به نحوی روی هم قرار گیرند كه قطعات بخوبی در یكدیگر قفل بست شوند و نباید بندهای بین سنگها، روی یكدیگر قرار گیرند.
  • ملات در بین سنگها باید به نحوی قرار گیرد كه مانع از تماس لبه های سنگ فوقانی و تحتانی با یكدیگر شود.
  • قطعات سنگ چیده شده در رج اول باید بزرگتر از رج های فوقاتی باشد.
  • سنگ باید در جهت خواب و جهت اولیه وطبیعی آن قرار گیرد، به این ترتیب راستای نیروهای وارده بر روی هر قطعه از سنگ ساختمانی، باید عمود بر رگه یا خواب طبیعی آن باشد. این مسئله در مورد سنگهای لایه لایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • قطعه سنگ باید در محل موردنظر به نحوی قرار داده شود كه پس از تماس با ملات حركت نكند.
  • عملیات بنائی با سنگ در هوای زیر 5 درجه سانتی گراد مجاز نیست و پس از عملیات ساختمانی باید به نحو مطلوب آنها را در برابر ضربه و عوامل جوی حفظ نمود.
  • بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرایط اقلیمی و مصالح، طرح باید بندكشی مناسب با دیوارهای سنگ انجام شود.
  • برای نصب سنگ های پلاك، قطعاً باید قلاب های مناسب فلزی از آهن ضد زنگ و یا سایر فلزات مناسب مانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به ملات و یا بصورت نصب خشك پیش بینی شود.