شاخص های انتخاب سنگ

شاخص های انتخاب سنگ جهت نمای ساختمان

بیشترین كاربرد سنگ در ساختمان، در نمای آن است. نمای ساختمان بدلیل قرار گرفتن در معرض شرایط جوی( باران، یخبندان، آفتاب و آلاینده ها) از اهمیت خاصی برخوردار است و می بایست به نكات زیر دقت كرد:

1-نوع آب و هوای منطقه در نظر گرفته شود.

2-قابلیت صیقل كردن و برش را داشته باشد.

3-مقاومت های كششی و خمشی نسبتاً خوبی را دارا باشد.

4-تر كیبات كانی شناسائی آن باید در نظر گرفته شود. چون كانی های مضر (كانی های آهن) در برابر آب و هوا، اكسیده شده و در نتیجه می تواند نقطه ضعف بوده و باعث تخریب سنگ شود.

5-بهتر است برآوردی از عمر مفید ساختمان به عمل آید و سنگ نما متناسب با آن انتخاب گردد.

6-در صورت نصب سنگ به روش تر، چسبندگی خوبی با ملات داشته باشد.

رنگ آن با ثبات باشد.

7-در برابر بخارها و گازها و پرتو آفتاب، پایدار باشد.

شاخص های انتخاب سنگ كف و پلكان

سنگهای مورد استفاده در كف و پلكان با توجه به اینكه در معرض سایش و احتملاً ضربه خوردن می باشند، باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند؛ دارا بودن قابلیت برش در یك جهت كه سنگهای دگرگونی و بعضی از سنگهای رسوبی این خصوصیت را دارا می باشند.

1-دارای مقاومت ضربه ای زیاد باشند.

2-محكم و سخت باشند.

3-دارای مقاومت سایشی نسبتاً زیاد باشند.

4-تخلخل كم

5-رنگ و ظاهر زیبا

6-قابل شستشو و پایداری در برابر اسیدها و بازها و شوینده ها

7-از بهترین سنگ ها برای استفاده در كف و پلكان، گنایس و كوارتزیت می باشند.