سنگ تراورتن

سنگ تراورتن از جمله سنگ های تزیینی می باشد و نوعی سنگ آهک متخلخل است. این سنگ از ته نشین شدن بر اثر آب داغ و یا آب سرد در غارها به وجود می آید. این سنگ دارای کلسیم است و شامل استالاکتیت و استاگمتیت می باشد.

شکل ظاهری سنگ تراورتن

این سنگ در رنگ های زرد، قهوه ای، قرمز، لیمویی، خاکستری، سیاه و سفید تولید می گردد و هراز گاهی به صورت تصادفی شالدار و یا بدون شال می باشد. در ضمن این سنگ علاوه بر رنگ های متنوع و بافت نواری شکل حاصل از اثر حضور ترکیبات آهن، کلسیم و دیگر ناخالصی ها است.

خواص و کاربرد سنگ تراورتن

مقاومت بالا، زیبایی، صیقل پذیری عالی این سنگ باعث شده تا از این سنگ در نماهای ساختمانی استفاده شود. این سنگ عایق حرارتی و صوتی بسیار خوبی می باشد چراکه دارای حفرات است. لازم به ذکر است در هنگام برش می توان سنگ تراورتن را به دو شکل موج دار و بدون موج برش داد،در زمان نصب این سنگ سیمان در داخل حفره های آن نفوذ می نماید و این خود به سقوط نکردن سنگ کمک می نماید. از موارد کاربرد این سنگ در نمای داخلی و بیرونی استفاده می نمایند همچنین برای سنگ فرش کردن نیز می تواند گزینه مناسبی می باشد.کمار می توان تراورتن کم رنگ دید چراکه رنگدانه های پراکنده اکسید آهن در متن این سنگ وجود دارد. لازم به ذکر است که رنگ های متنوع این سنگ برحسب رنگدانه های اکسیدآهن در آن می باشد و ظاهر زیبای خود را مدیون اختلاف میزان اکسید آهن در لایه های خود می باشد.

معایب سنگ تراورتن

از معایب این سنگ می توان به عدم یکدستی رنگ و طرح آن اشاره نمود، از طرفی دیگر این سنگ سست و گلی است به طور مثال در صورت خیس بودن این سنگ و رسیدن به دمای انجماد فوری سنگ خورد خواهد شد به همین سبب در کارخانجات روی کوپ ها را می پوشاند.

سنگ تراورتن

کد محصول:2002
نام محصول:تراورتن حاجی آباد ابر و باد
سنگ تراورتن

کد محصول:127
نام محصول:تراورتن قرمز آذر شهر بی موج
سنگ تراورتن

کد محصول:2001
نام محصول:تراورتن قرمر آذرشهر موج دار
سنگ تراورتن

کد محصول:066-1
نام محصول:تراورتن تجره چرمی
سنگ تراورتن

کد محصول:121
نام محصول:تراورتن تجره كرم
سنگ تراورتن

کد محصول:100
نام محصول:تراورتن مسی بیرجند
سنگ تراورتن

کد محصول:9041
نام محصول:تراورتن اسلب شكلاتی كاشان موج پیچ
سنگ تراورتن

کد محصول:069
نام محصول:تراورتن حاجی آباد بی موج
سنگ تراورتن

کد محصول:008
نام محصول:تراورتن تجره ساب خورده
سنگ تراورتن

کد محصول:075
نام محصول:تراورتن چرمی طرق
سنگ تراورتن

کد محصول:035
نام محصول:تراورتن حاجی آباد ابروباد روشن
سنگ تراورتن

کد محصول:103
نام محصول:تراورتن مسی بیرجند موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:002
نام محصول:تراورتن حاجی آباد
سنگ تراورتن

کد محصول:095
نام محصول:تراورتن حاجی آباد روشن سوپر
سنگ تراورتن

کد محصول:9024
نام محصول:تراورتن قرمز آذرشهر سوپر موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:9035
نام محصول:تراورتن تجره بی موج گلدار
سنگ تراورتن

کد محصول:033
نام محصول:تراورتن حاجی آباد موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:093
نام محصول:تراورتن حاجی آباد
سنگ تراورتن

کد محصول:096
نام محصول:تراورتن حاجی آباد روشن ممتاز
سنگ تراورتن

کد محصول:097
نام محصول:تراورتن حاجی آباد روشن درجه یك
سنگ تراورتن

کد محصول:9036
نام محصول:تراورتن عباس آباد موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:004
نام محصول:تراورتن ماكو موجدار روشن
سنگ تراورتن

کد محصول:9033
نام محصول:تراورتن عباس آباد موجدار سفید سوپر
سنگ تراورتن

کد محصول:057
نام محصول:تراورتن تجره چرمی
سنگ تراورتن

کد محصول:030
نام محصول:تراورتن شكلاتی تجره بی موج
سنگ تراورتن

کد محصول:9027
نام محصول:تراورتن دودی كاشان موج پیچ
سنگ تراورتن

کد محصول:9025
نام محصول:تراورتن زرد آذرشهر سوپر موج پیچ
سنگ تراورتن

کد محصول:9037
نام محصول:تراورتن عباس آباد موج پیچ
سنگ تراورتن

کد محصول:076
نام محصول:تراورتن شكلاتی موجدار كاشان
سنگ تراورتن

کد محصول:9028
نام محصول:تراورتن لیموئی آذرشهر موج پیچ
سنگ تراورتن

کد محصول:9026
نام محصول:تراورتن دودی تیره كاشان سوپر موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:051
نام محصول:تراورتن سيلور زرد
سنگ تراورتن

کد محصول:052
نام محصول:تراورتن سیلور چرمی موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:9023
نام محصول:تراورتن قرمز آذرشهر ممتاز موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:9032
نام محصول:تراورتن عباس آباد موجدار ممتاز
سنگ تراورتن

کد محصول:9030
نام محصول:تراورتن سیلور تیره
سنگ تراورتن

کد محصول:079
نام محصول:تراورتن تجره چرمی موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:120
نام محصول:تراورتن تجره شكلاتی موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:007
نام محصول:تراورتن تجره بوش همر
سنگ تراورتن

کد محصول:066
نام محصول:تراورتن تجره چرمی
سنگ تراورتن

کد محصول:098
نام محصول:تراورتن حاجی آباد بی موج
سنگ تراورتن

کد محصول:103
نام محصول:تراورتن مسی بیرجند موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:058
نام محصول:تراورتن قهوه ای تجره بی موج
سنگ تراورتن

کد محصول:9039
نام محصول:تراورتن گردوئی آذرشهر موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:004
نام محصول:تراورتن ماكو موجدار روشن
سنگ تراورتن

کد محصول:9029
نام محصول:تراورتن زرد آذرشهر سوپر بی موج
سنگ تراورتن

کد محصول:014
نام محصول:تراورتن حاجی آباد ابروباد روشن
سنگ تراورتن

کد محصول:9034
نام محصول:تراورتن عباس آباد موج كبریتی
سنگ تراورتن

کد محصول:104
نام محصول:تراورتن مسی بیرجند موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:003
نام محصول:تراورتن شكلاتی بی موج
سنگ تراورتن

کد محصول:100
نام محصول:تراورتن مسی بیرجند
سنگ تراورتن

کد محصول:036
نام محصول:تراورتن حاجی آباد كاراملی
سنگ تراورتن

کد محصول:032
نام محصول:تراورتن تجره چرمی روشن
سنگ تراورتن

کد محصول:9022
نام محصول:تراورتن عباس آباد موج كبریتی
سنگ تراورتن

کد محصول:9042
نام محصول:تراورتن اسلب لیموئی رزبیده
سنگ تراورتن

کد محصول:034
نام محصول:تراورتن سیلور چرمی
سنگ تراورتن

کد محصول:9038
نام محصول:تراورتن تنه درختی
سنگ تراورتن

کد محصول:001
نام محصول:تراورتن شكلاتی موجدار كاشان
سنگ تراورتن

کد محصول:9040
نام محصول:تراورتن قرمز سنگاب آذرشهر موجدار
سنگ تراورتن

کد محصول:9031
نام محصول:ترا اُنیكس
سنگ تراورتن

کد محصول:100-1
نام محصول:تراورتن مسی بیرجند