سنگ قیچی

 سنگهای تزئینی هستند كه بیشتر بصورت تركیبی از آن استفاده می شود و در نما و داخل ساختمان جهت دكوراسیون بالای شومینه و پشت ال سی دی از آن استفاده می شود. نحوه تولید بدینصورت می باشد كه با دستگاه گیوتین دو نیم شده و به صورت 02/0 و 04/0 و 06/0 طولی و یا 03/0 و 05/0 و 07/0 طولی و به ضخامت 4 سانت و طول نهایتاً 40 سانت در دستگاه گیوتین قرار می گیرد و تبدیل به قیچی می شود. انواع سنگ گرانیت و مرمریت و تراورتن مورد استفاده قرار می گیرد.