سنگ ورقه ای

سنگ ورقه ای یا سنگ مالون كه به رنگهای مشكی قهوه ای زرد قرمز و سبز می باشد كه معادن آنها در شهرهای مختلف ایران می باشد كه عمدتاً در مشهد و كاشان می باشد كه بوسیله بیل مكانیكی و دستگاه پیكور بصورت ورقه ای در می آید و به سنگ ورقه ای شهرت پیدا كرده است كه بیشتر در محوطه و دیوار و كف بصورت نا منظم اجرا می شود و در آبنما نیز مورد استفاده قرار می گیرد.